Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen

Fișiere atașate

Ordin 619_DPC.pdf