Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

Ordin Nr. 448/194 din 01.04.2013 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

Fișiere atașate

Ordin 448.pdf