Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale  destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Fișiere atașate

ORDIN 409_16.06.2015_PRETURI REFERINTA .pdf