Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2014 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Fișiere atașate

ordin nr. 1556-865_18.12.2014.pdf