Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, 'încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cosi-volum/cost-volum-rezultat.

Fișiere atașate

Ordin 1154-831_14.10.2016.pdf