Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017

 

 

 

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2  la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează şi va avea următorul cuprins:

 

Fișiere atașate

modificare HG 161-2016_12.10.2016.pdf