Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Fișiere atașate

Hotarare nr. 400.pdf