Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Fișiere atașate

HG_791-2015.pdf