In atenția furnizorilor de servicii medicale- Precizari referitoare la DCI Omalizumabum (Xolair)