Vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii SEPTEMBRIE 2022, conform referatului de aprobare DGH nr. 2282/ 19.09.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate in PIAS, astfel: