Vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii NOIEMBRIE 2022, conform referatului de aprobare DGTI nr. 2814 / 18.11.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS, astfel: