In atentia medicilor prescriptori

REFERITOR LA PROTOCOALE TERAPEUTICE

 

A fost publicat Ordimul MS/CNAS nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate , aprobata prin HG nr.720/2008 si Normele metodologice privind implementarea acestora.

   Pe site-ul www.cnas.ro in sectiunea "Informatii pentru furnizori-medicamente-protocoale terapeuticeau fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.564/499/2021, respectiv un numar de 293 protocoale terapeutice.