Casa de Asigurări de Sănătate a județului Tulcea, aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale, în asistenţele medicale: primară, specialități clinice (inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare), medicină fizică și reabilitare în bazele de tratament, dentară, farmacii, precum și furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale în cadrul programelor naționale de sănătate curative, organizarea unei sesiuni de contractare în perioada 01.04-30.04.2022.

În perioada 08-11.04.2022 pot transmite cereri de contractare pentru anul 2022 următoarele segmente de furnizori:

În vederea încheierii contractelor pe anul 2022, furnizorii nominalizați mai sus vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresele de e mail office@castl.ro și info@castl.ro,  în format .pdf, solicitanții primind un e mail de confirmare.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30.04.2022.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ).

 

Director-General,

Ec. Vasile Eugenia

 

 

vezi graficul de desfasurare a activitatilor pentru contractare