Accesul in sediul C.A.S. Tulcea si desfasurarea activitatii de relatii cu publicul