Pentru toate persoanele straine provenite din zona de conflict ce se includ in prevederile ord15 / 2022, funrnizorii trebuie sa le acorde servicii medicale folosind numerele unice temporare de identificare obtinute din platforma e-pias.casan.ro

 

In aplicatiile desktop de raportare a serviciilor, furnizorii au posibilitatea de a introduce aceste persoane la rubrica pacienti straini, folosind codul obtinut din platforma.

 

Furnizorii trebuie sa selecteze din aplicatie, la acordarea de servicii/prescriptii, datele din zona Cetăţeni străini  (atentie la tab selector).

Se pot acorda servicii medicale, retete, bilete de trimitere, folosind machetele din aplicatie, si alegand din selectorul aplicatiei categoria  cetăţeni străini, si cod de asigurare ALTE4

 

Furnizorii nu trebuie sa incerce introducerea de inregistrari in aplicatiile SIUI folosind macheta centralizatoare Consultatii; se folosesc machetele de Servicii, Retete, Bilete etc.

Macheta Consultatii este macheta centralizatoare folosita in mod specific la agregarea tuturor informatiilormediccale ale pacientilor romani, pentru a putea fi transmise in mod compact in DES (Dosarul 
Electronic de Sanatate).

 

Se pot acorda retete in mod obisnuit FARA a fi nevoie de a folosi formulare terapeutice - acestea au aplicabilitate doar pentru cetatenii romani.

Furnizorii nu trebuie sa incerce introducerea de inregistrari in aplicatiile SIUI  inregistrari in macheta Formulare Terapeutice pentru cetatenii straini;   ord15/2022 nu face nici un fel de referire la necesitatea acestui formular pentru acordare de servicii/prescriptii medicale.

 

Accesul in platforma de Generare Numere Unice Temporare se face in mod securizat folosind semnatura digitala (inrolata in SIUI) si credentiale - user si serie de licenta (parola).

Furnizorii trebuie sa se asigure de indeplinirea conditiilor tehnice - acces la internet, folosire corecta semnatura si credentiale.

Furnizorii trebuie sa acorde atentie sporita introducerii corecte a datelor obtinute de la pacienti. Aplicatia nu va valida informatii introduse in cazul in care nu se introduce minim datele unui document.

Nu exista restrictii la nivelul aplicatiei privind documentele a caror data de valabilitate a expirat (este posibil ca o parte din aceste persoane sa nu fi avut posibilitatea actualizarii documentelor in contextul creat).