Către

MEDICII DE FAMILIE

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 998 din 28 octombrie 2020 a fost publicată Ordinul nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

În conformitate cu acest act normativ activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

Serviciile medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt furnizate la distanţă și se acordă în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care se prelungeşte în mod corespunzător în funcţie de volumul de activitate pentru monitorizarea stării de sănătate.

Condiţiile şi modalitatea de acordare a acestora sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

De serviciile de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României care se izolează la domiciliu sau la o locaţie declarată până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare.

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 se desfățoară în baza unui contract încheiat între furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi casele de asigurări de sănătate.

 

 

 

            Director – General

                   ec. Vasile Eugenia                                                                     Director Relații Contractuale

             j. Nuță Romeo