Comunicat CNAS despre noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018