Vă aducem la cunoştinţă faptul că s-au semnat contractele cost-volum-rezultat pentru terapia cu medicamentele

             • EXVIERA (DASABUVIRUM) + VIEKIRAX (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)

            • HARVONI (LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM)

destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru:

 - Pacienţii adulţi, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon

 - Pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi <18 ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon.

Atragem atenţia asupra următoarelor aspecte:

 1. Pacientul adult îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase aflaţi în relație contractuală cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Arges, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş, CASAOPSNAJ.

2. Pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii pediatri cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii gastroenterologi pediatri și medicii din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu una din urmatoarele case de asigurări de sănătate: Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi CASAOPSNAJ.

             Începând cu data de 05.02.2020, în condițiile în care îndepliniți criteriile de includere în tratament prevăzute în protocolul terapeutic specific, medicul curant va alege din medicamentele de mai sus cea mai bună opţiune terapeutică pentru dumneavoastră.

             Investigaţiile menţionate în documentele pe care o să le primiţi de la medicul dumneavoastră curant (buletine de testare sau vouchere) se efectuează numai în laboratoarele autorizate şi evaluate conform dispoziţiilor legale, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi sunt nominalizate în documentul „Lista laboratoarelor partenere”. Acest document îl găsiţi publicat pe site-ul CNAS la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Medicamente, subsecţiunea Tratament fără interferon2020

            După ce medicul curant a stabilit diagnosticul şi a constatat că îndepliniţi criteriile medicale de includere în tratament (prevăzute în legislaţia în vigoare), pentru a putea intra în posesia medicamentelor, este necesar să citiţi şi semnaţi în deplină cunoştinţă formularele medicale a caror modele  le  găsiti publicate şi pe site-ul CNAS la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Medicamente, subsecţiunea Asiguraţi -Tratament fără interferon 2020.