pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 (act normativ ce a fost publicat în M.O. nr. 863 din 28.10.2016).

 

Fișiere atașate

Modificare HG 161 19 oct 2016.pdf