Analiza utilizarii cardului national de sanatate la acordarea serviciilor medicale, pe tipuri de asistenta medicala, in cursul lunii mai 2015