Catre Furnizorii de sevicii medicale

 

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină vă informăm următoarele:

Concediul și indemnizația pentru carantină sunt reglementate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare si ale Normelor de aplicare a prevederilor a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările si completările ulterioare.

Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică.

In caz de carantină, certificatele dc concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară.

Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni.

Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În concluzie, medicii curanți (medic de familie sau medic specialist) eliberează formularul de concediu medical pentru carantină pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică, la o dată ulterioară numai pentru luna în curs sau luna anterioară, utilizând codul de indemnizație 07 si codul de diagnostic 994.

Menționăm că în cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricția prevăzută la art. 20 alin (1) din Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape, întrucât carantina semnifică o suspiciune a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă și nu un diagnostic confirmat medical al acesteia (episod de boală).

 

 

Președinte Director-General,

     Ec. Vasile Eugenia

                                                                                                Direcţia Relaţii Contractuale

                                                                                                            j. Nuţă Romeo