03.03.2017

A N U N Ţ

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale,  că în perioada 07.03.2017-13.03.2017 se pot depune cereri de contractare pentru anul 2017.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2017, furnizorii vor prezenta cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare .

Dosarele complete vor fi predate la registratura instituţiei C.A.S. Tulcea pentru a fi înregistrate.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.03.2017.

 

 

 

vezi Graficul activitatilor de contractare