ANUNŢ

 

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale,  că în perioada 9-14.07.2021 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2021.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2021, furnizorii vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate şi transmise la adresele de e mail office@castl.ro  şi info@castl.ro , în format .pdf solicitanţii primind un e mail de confirmare.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30.07.2021.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.

 

 

Director-General,

Ec. Vasile Eugenia