In anul 2013, CNAS a avut cel mai mare buget din istorie, 23.123  miliarde de  lei.


Fondurile alocate au făcut posibilă rezolvarea unor probleme importante, însă banii au fost insuficienţi pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă sistemul asigurărilor de sănătate din România.


Au fost aduse la zi a plăţile pentru medicamente şi materiale sanitare din farmacii şi pe programe.

 

Numărul  pacienţilor care  primesc gratuit tratament oncologic aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate a crescut la 7.500 în luna septembrie 2013, pentru prima dată, lista de aşteptare pentru medicaţia de specialitate a fost redusă la zero

 

Au fost eliminate listele de aşteptare pentru tratamentul hepatitei B şi C


Nu mai există lista de aşteptare pentru dispozitive medicale în marea majoritate a judeţelor

 

Majoritatea spitalelor au fost mai bine finanţate decât în anul 2012

 

Au fost rambursate  plaţi externe  în valoare de 33,3 milioane de euro în anul 2013 (din totalul de  168 milioane de euro)  pentru furnizorii externi de servicii medicale

 

Cardul naţional de sănătate, proiect strategic al CNAS:

 

A fost infiinţată Directia Generala Monitorizare, Control şi Antifraudă Funcţionare (DGMCA)


DGMCA este o structura specializată din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate care efectuează activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Rolul acestei structuri este de a coordona, monitoriza, investiga şi combate fraudele  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Principiul de funcţionare al acestei structuri este acela de a realiza activităţi de control la furnizorii de servicii medicale dintr-un judeţ cu  structuri de control din alt judeţ

Această structură are în componenţa 7 coordonatori regionali desemnaţi prin ordin al președintelui CNAS, care  monitorizează și coordonează activitatea desfășurată de structurile teritoriale de control în aria administrativ teritorială arondată și efectuează acţiuni de control operative și inopinate în aria de responsabilitate cu personal din cadrul caselor de asigurări de sănătate și/sau DGMCA;

Prima acţiune de control inopinat a DGMCA este in derulare începând cu data de 17 decembrie 2013. S-au organizat controale inopinate in 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti:


                                                              Biroul Presă