Comunicat

privind Cardurile Nationale de Asigurari de Sanatate distribuite in judetul Tulcea

Incepand cu data de 23 septembrie 2014, in judetul Tulcea, Posta Romana a inceput distribuirea cardului  national de sanatate populatiei. In judelul Tulcea vor fi distribuite 152.491 de carduri nationale de asigurari de sanatate.

 

Distributia cardurilor se va face prin intermediul angajatilor Postei Romane, pe baza avizului de instiintare ce va avea inscris in clar, continutul trimiterii, respectiv cardul national de sanatate, numarul sau de telefon sau al subunitati postale de distribuire unde destinatarul poate anunta optional data si intervalul orar in care este gasit la domiciliu in vederea inmanarii trimiterii.

 

Predarea cardurilor nationale de asigurari de sanatate se va face de catre angajatii Postei Romane, destinatarilor personal la domiciliul acestora, dupa legitimarea primitorilor, in baza actului de identitate si a semnaturii acestora de confirmare de primire.Trimiterile postale se pastreaza la sediul subunitati postale de distribuire 10 zile calendaristice de la data ultimei avizari.

 

Trimiterile postale vor fi returnate de catre operatorul de servicii postale Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Tulcea, in maxim  l0 zile lucratoare ulterioare termenului afectat livrarii acestora. In cazul neprezentarii asiguratilor la sediul CAS Tulcea aceste carduri nationale de asigurari de sanatate vor fi arhivate.

 

Cardul de sanatate va contine urmatoarele informatii: numele, prenumele, codul numeric personal ale asiguratului, cod unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si numarul de identificare al cardului national de asigurari de sanatate.

 

Cardul national de sanatate primit de asigurat la domiciliul sau este inactiv  si detine un PIN de transport.  Odata distribuite cardurile, prin intermediul sistemului de citire, posesorii trebuie sa stabileasca un PIN personalizat format dintr-o combinatie de patru cifre, in mod obligatoriu, in caz contrar cardul nu poate fi utilizat.  Dupa activarea cardului, asiguratul va confirma efectuarea serviciului medical dupa introducerea codului PIN, ulterior serviciului medical putand fi raportat si validat.

 

Prezentarea cardului national de sanatate va fi obligatorie din 2015, rolul sau constind in validarea calitatii de asigurat si confirmarea accesului la serviciile medicale.

 

Este necesar ca furnizorii de servicii medicale sa-si procure din timp cititoarele de carduri, oferind astfel posibilitatea asiguratilor care vor primi cardul de sanatate sa acceseze serviciile medicale. Pe site-ul CNAS este afisata lista cititoarelor de carduri compatibile cu sistemul informatic al cardului national de asigurari sociale de sanatate.

 

In urmatoarea perioada CJAS Tulcea va organiza intalniri cu furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala in vederea dezbaterii stadiului de implementare al acestui proiect informatic si descrierea functionalitatilor cardului national.

 

Pentru intrebari, clarificari, precizari, nelamuriri, etc. privind Cardul National De Sanatate :

Persoane de contact

Functia / Departament

Telefon

E-mail

Slavitescu Chiriachita

Director executiv economic

0240-512957

0240-512449

(int.104)

dir_ec@castl.ro direconomica.castl@castl.ro

Iofciu Maria

 

Directia economica      

0240-512957

0240-512449

(int.101)

achizitii@castl.ro

Gîrleanu Carmen

Directia Relatii Contractuale

0240-512957

0240-512449

(int.204)

feuropene@castl.ro