D-na presedinte director general a CAS Tulcea ec.Eugenia Vasile, în spiritul transparentei pe care o are institutia fata de partenerii din sistemul de sanatate, dar si fata de asigurati ale caror interese le reprezinta -  a invitat reprezentantii filialei Tulcea a Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) la o discutie care a avut loc la sediu, în care sa-si exprime direct problemele.

 

Solicitarile cuprinse în memoriul depus vor fi analizate de conducerea CAS Tulcea, urmând sa se caute solutii la aspectele semnalate care nu pot fi rezolvate la nivel local. Acestea au fost identificate si vor fi comunicate pentru solutionare dupa caz, CNAS sau a altor institutii centrale (Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice, ANMDM etc.).

 

În cursul discutiei, reprezentatii SNMF filiala Tulcea au reiterat ca nu sunt probleme ce trebuie rezolvate la nivel local, iar conducerea CAS a precizat ca o parte din aspectele care au fost semnalate sunt în curs de rezolvare. Una din principalele solicitari se refera la cresterea finantarii medicinii de familie la nivel local, urmare cresterilor salariale în domeniul sanatatii, din unitatile spitalicesti ale sistemului public.

 

Astfel, CNAS a facut deja demersuri pentru majorarea valorii minim garantate a punctului per capita, pentru medicina primara, precum si a valorii minim garantate a punctului pe serviciu pentru medicina primara si pentru medicina ambulatorie de specialitate.

În contextul în care în acest moment se lucreaza, la nivelul CNAS, la elaborarea proiectelor de acte normative si de buget pentru anul 2018, vor fi luate în considerare si celelalte aspecte semnalate, pornindu-se de la premisa ca simplificarea si debirocratizarea activitatii cabinetelor de medicina de familie, precum si optimizarea functionalitatilor sistemelor informatice reprezinta un obiectiv institutional.

 

Conducerea CAS Tulcea a  invitat reprezentantii filialei Tulcea a SNMF sa formuleze observatii si propuneri fata de proiectele Contractului-cadru si ale normelor de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2018, care sa fie preluate în proiectele ce vor fi în curând afisate într-o prima forma  pe site-ul CNAS, pentru transparenta decizionala, urmând sa se organizeze si o serie de consultari la nivel central pe aceasta tema.

 

În sistemul sanitar din municipiu si judetul Tulcea, colaboram cu medicii de familie dar si cu ceilalti furnizori de servicii medicale în gasirea de solutii functionale, pentru o mai buna definire a rolului si atributiilor acestora, urmarind cresterea calitatii actului medical, în beneficiul asiguratilor nostri.

 

Presedinte Director General,

ec.Eugenia Vasile