Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, organizează miercuri, 30.03.2022, între orele 11,00-13,00, la sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea, o întrunire cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu care este în relaţii contractuale. Temele de dezbatere sunt comunicate fiecărui furnizor la adresele de e mail dedicate relaţiilor contractuale.