A N U N Ţ

Casa de Asigurări de Sănătate a județului Tulcea aduce la cunoștință furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale că până la 28.06.2019 se vor încheia acte adiționale de prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate etc.)

 

Presedinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia