Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 06 august 2019, iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acestuia.

 

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 207-210 din Anexa 2 la HG 140/2018 și ale art. prevederile art. 39-42 din HG 155/2017.
În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.