ANUNŢ

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea, în conformitate cu avizul CNAS nr. P4794/05.06.2020, înregistrat la C.A.S. Tulcea sub nr. DG.2903/05.06.2020, aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale, în asistenţele medicale: primară, specialităţi clinice, spitaliceşti de zi şi dentară, organizarea unei sesiuni de contractare în perioada 18-30.06.2020.

În perioada 18-23.06.2020 pot transmite cereri de contractare pentru anul 2020 următoarele segmente de furnizori:

În vederea încheierii contractelor pe anul 2020, furnizorii nominalizaţi mai sus vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate şi transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf, solicitanţii primind un e mail de confirmare.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30.06.2020.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.

 

Director-General,

Ec. Vasile Eugenia