A  N  U  N  Ţ

 

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea, în conformitate cu avizul CNAS nr. P11205/08.01/2020, înregistrat la C.A.S. Tulcea sub nr. PDG58/08.01.2020, aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale în asistenţă medicală primară, că în perioada 29-30.01.2020 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2020.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2020, furnizorii vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate şi transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf .

Cererile de contractare vor fi analizate prin prisma dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv cele privind încadrarea în necesarul de medici de familie stabilit de comisia organizată la nivel judeţean, conform art.2 alin. 1-5 din Anexa 2 la H.G. nr.140/2018.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.01.2020.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.

 

Presedinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia

 

 

 

Fișiere atașate

Acte_asistenta_primara_2020ian.zip