02.10.2017

A N U N Ţ

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,  că în perioada 09.10.2017-13.10.2017  se pot depune cereri de contractare pentru anul 2017, privind furnizarea de medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate .

În vederea încheierii contractelor pe anul 2017, furnizorii vor prezenta cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare .

Dosarele complete vor fi predate la registratura instituţiei C.A.S. Tulcea pentru a fi înregistrate.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 13.10.2017.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.

 

Presedinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia

 

vezi graficul activitatilor de contractare