A N U N Ţ

 

Casa de Asigurări de Sănătate a județului Tulcea, în conformitate cu avizul CNAS nr. P2805/03/04/2019, înregistrat la C.A.S. Tulcea sub nr. PDG1727/03.04.2019, aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale în asistență medicală primară și în asistență medicală în ambulatoriu pentru specialitățile clinice – cardiologie, neurologie și dermato-venerologie, că în perioada 12-15.04.2019 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2019.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2019, furnizorii vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf .

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 16.04.2019.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor fi afişate la sediul instituţiei.

 

Presedinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia