Ordinul Presedintelui CNAS nr. 716 din 31.07.2019 priveste aprobarea procedurii de transmitere in Platforma informatica din asigurarile de sanatate a serviciilor acordate off-line si a procedurii de validare a acestora in cazul constatarii unor disfunctionalitati in functionarea PIAS, pentru perioada 01.07.2019 - 31.07.2019.

 

Au fost operate in SIUI actualizari ale regulilor de validare pentru conformarea la acest Ordin.

 

 

vezi continut Ordin 716/31.07.2019