Începand cu data de 1 octombrie 2020, pentru a facilita  accesul la investigaţii medicale paraclinice acordate în ambulatoriul de specialitate,  necesare monitorizării pacienţilor cu COVID-19 după externare , precum şi a pacienţilor diagnosticati  cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, furnizorii de investigatii paraclinice  pot acorda investigaţiile, chiar dacă depăşesc valoarea de contract.

Conform ordinului preşedintelui MS/CNAS nr. 868/542/2011 cu modificările și completările ulterioare, medicul care face recomandarea pentru     investigațiile  necesare monitorizării afecțiunilor  enumerate mai sus,  va întocmi bilet de trimitere distinct, menţionând după caz :

 

 ”Monitor 1” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital,  

”Monitor 2” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice,

”Monitor 3” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat,

”Monitor 4” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare,

 ”Monitor 5” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare,

”Monitor 6” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice,

 ”Monitor 7” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare

Mediul va aplica semnătura şi parafa asupra acestei menţiuni.

Pacientul va informa furnizorul despre tipul de monitorizare specificat pe biletul  de trimitere, astfel încât să fie programat în timp cât mai scurt  pentru efectuarea investigaţiilor recomandate.

Chiar dacă, în momentul solicitării investigaţiilor,  furnizorul aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile contractate, acesta va efectua investigaţiile paraclinice, iar acestea vor fi decontate ulterior, ca  urmare a  încheierii unui act adiţional de suplimentare a valorii de contract.