Începând cu luna aprilie 2022, valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de 10 lei, valabilă pentru anul 2022.

Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, respectiv a unui punct pentru plata pe serviciu medical diagnostic şi terapeutic, este unică pe ţară şi este de 4 lei, valabilă pentru anul 2022.

 

 

 

Începând cu luna aprilie 2022, valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 4 lei, valabilă pentru anul 2022.