Sume transferate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă pentru acoperirea influenţelor financiare determinate de creşterile salariale 

 

pentru perioada mai 2019 - decembrie 2022 situaţia privind aceste sume apare in deconturile pentru spitale