Sume transferate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă pentru acoperirea influenţelor financiare determinate de creşterile salariale