Adresa CNAS privind schimbarile operate la 01.06.2021 in lista medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum-rezultat

 

vezi adresa + sitatia actualizata a contratelor cost-volum si cost-volum-rezultat