Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României partea I nr. 488 din data de 17-05-2022 a Ordinului MS/CNAS nr. 1327/247/2022 din 10 mai 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, ordin ce urmează a intra în vigoare începând cu data de 01-06-2022, vă aducem la cunoștintă principalele modificări aduse formularului de prescripție medicală electronică (componenta prescriere, componenta eliberare și componenta eliberare pentru pacient) precum și modalității de completare a acestuia, după cum urmează:

 

  1. Formularul de prescripție medicală electronică:  

 

 

 

  1. Modalitatea de completare a formularului de prescripție medicală:
  1. Componenta prescriere:
  1. urmarea unui act medical propriu, medicul prescriptor recomandă o DCI şi/sau o denumire comercială, indiferent de concentraţie și forma farmaceutică, inclusă deja în schema terapeutică a beneficiarului prescripţiei medicale
  2. urmarea unui act medical prestat de alți medici în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, medicul prescriptor recomandă o DCI şi/sau o denumire comercială, indiferent de concentrație și forma farmaceutică, indiferent dacă aceasta a fost/nu a fost inclusă în schema terapeutică a beneficiarului prescripţiei medicale;"

 

  1. Componenta eliberare:

 

  1. Componenta eliberare pentru pacient:

 

  1. Dispoziții tranzitorii

 

Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv până la data de 31.05.2022 inclusiv, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

 

Pentru situațiile în care există rețete prescrise pe formularul nou (cel care intra in vigoare cu data de 01.06.2022), vă rugăm să instalați ultimul upgrade al aplicației de pe portal și să reprintați acele rețete în formatul vechi.

De asemenea, farmaciile vor elibera rețetele în  formatul nou DOAR începand cu data de 01.06.2022.