lista cu dispozitivele medicale prevazute in pachetul de baza - conditiile de acordare