1. Nu mi s-a emis card naţional de sănătate. Pot beneficia de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate ?  Ce trebuie sa fac pentru a obţine cardul ?   

R:  Pentru emiterea cardului national de sanatate asiguratii nu trebuie sa faca niciun demers.

Cardurile nationale de sanatate se emit prin comanda centralizata, la nivel national, pentru persoanele care implinesc varsta de 18 ani si/sau cele care dobandesc calitatea de asigurat, asiguratii urmand a le primi prin intermediul serviciilor postale. Actele normative nu prevad un termen de emitere a cardului national fata de data indeplinirii conditiilor pentru a intra in posesia asiguratilor.

Mentionam ca neemiterea cardului nu aduce atingere dreptului asiguratului de acces la pachetul de servicii medicale de baza. Persoanele asigurate care nu au card emis pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea cardului. Furnizorii de servicii medicale pot verifica pe site-ul CNAS daca o persoana are sau nu cardul emis.

 

2. Cardul național de sănătate este emis, dar nu l-am primit. Ce trebuie să fac?

R: În cazul în care cardul a fost emis, dar operatorul de servicii poştale nu a reuşit să vi-l predea la adresa de domiciliu, cardul dumneavoastră este transmis la casa de asigurări de sănătate de care aparțineți, de unde îl puteţi ridica personal.  

Datele de contact ale tuturor caselor judeţene sunt disponibile pe site-ul CNAS la următorul link: http://cnas.ro/case-judetene/ .

(Art. 5 alin. (7) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

 

3, Ce trebuie sa fac daca nu mai pot folosi cardul national de sanatate primit  (l-am pierdut, mi s-a furat, s-a deteriorate sau mi s-au schimbat datele personale) ?

R:  Este necesar sa obtineti un card duplicat. Pentru aceasta trebuie sa inaintati la casa judeteana de asigurari de sanatate la care sunteti arondat o cerere tip insotita de copia unui act de identitate si sa achitati contravaloarea cardului (cca.15 lei). Veti primi o adeverinta provizorie (valabila 60 de zile) de inlocuire a cardului ce poate fi folosita pana ce veti primi prin posta un nou card.

 (vezi procedura in detaliu)

 

4. Care este valabilitatea cardului național de asigurări de sănătate?

R: Perioada de valabilitate a cardului național de sănătate este de 7 ani, cu excepția cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2014, a căror valabilitate a fost prelungită cu încă alți 7 ani. Prelungirea valabilității cardului se face în mod automat în sistemul informatic.

Astfel, cardurile de sănătate emise în anul 2013 sunt valabile până în anul 2027, iar cardurile de sănătate emise în anul 2014 sunt valabile până în anul 2028.

Toate celelalte carduri emise după data de 31 decembrie 2014 au valabilitate 7 ani. De exemplu, un card de sănătate emis  în  ianuarie  2015 este valabil până în ianuarie 2022.

(Art. 6^1 din HG nr. 900/2012 cu modificările şi completările ulterioare)