Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/04.02.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prevede la Art. II, alin. 3:

 

“La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:

  1. un an în intervalul ultimilor 2 ani pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;
  2. un an și 6 luni în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA/neoplazii, în funcție de stadiul bolii;
  3. pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.”

 

Conform modificărilor legislative mai sus menționate, concediile pentru cod de indemnizație 12, 13 și 14 NU MAI AU NEVOIE de avizul Comisiilor de expertiză.