Vă aducem la cunoştinţă că se prelungește până la data de 30 iunie 2019 termenul de aplicare pentru Ordinul nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018.

În acest sens a fost elaborat Ordinul comun MS/ CNAS nr. 442/ 290/ 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018.

Până la data de 29. 03. 2019 vor fi încheiate pentru lunile aprilie – iunie 2019 acte adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale cu CAS Neamț.

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (H.G. nr.140/ 2018 și Ordinul nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018).

Contractarea și decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie – iunie 2019 prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2018, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul 2019.