Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este alcătuit din 9 membri, după cum urmează:


a) director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:
- d-na. jr. Elena Nadia Harpa, membru de drept al Consiliului de Administraţie şi preşedintele acestuia;
b) reprezentant al Instituţiei Prefectului Neamţ :
- dl. Ionel Iordache desemnat ca membru prin împuternicirea Instituţiei Prefectului Neamţ nr. 1995/16.02.2022;
c) reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ:
-dl. Valentin - Constantin Stavarache desemnat ca membru prin hotărârea Consiliului Județean Neamţ nr. 110/24.05.2021;
d) 1 reprezentant al confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnați prin consens:
- d-na. Magda Tatiana Rusu, conform Protocolului organizațiilor patronale nr. P 4595/19.05.2023;

e) 3 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens:
- dl. Ionel Hociung, din partea Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, conform adresei nr. P 611 / 25.01.2023;
- dl. Dănuţ Radu, din partea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”, conform adresei nr. P 611 / 25.01.2023;

- dl. Constantin Atomei, din partea Blocului Național Sindical, conform adresei nr. DG 17502/21. 12. 2023;
f) 2 reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ:
- d-na Marcela Putilă, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ înregistrată la sediul CAS Neam cu nr. DG 18497 / 13.12.2021;
- dl. Vasile Cheheriță, desemnat ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 8/06.06.2022.