Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este alcătuit din 9 membri, după cum urmează:


a) director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:
- d-na. Atomulesei Marieana, membru de drept al Consiliului de Administraţie şi preşedintele acestuia;
b) reprezentant al Instituţiei Prefectului Neamţ :
- dl. Iordache Ionel desemnat ca membru prin adresa Instituţiei Prefectului Neamţ nr. 1995/ 16. 02. 2022;
c) reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ:
-dl. Stavarache Valentin - Constantin desemnat ca membru prin hotărârea Consiliului Județean Neamţ nr. 110/24.05.2021;
d) 3 reprezentanți ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnați prin consens:
- d-na. Magda Tatiana Rusu, desemnată prin adresa Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România nr. 785/03.07.2019;

- dl. Cristian Vasile Ouatu, desemnat prin adresa Patronatului Național Român nr. 452/10.11.2020 ;

- dl. Chiruță Vasile, desemnat prin adresa Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, transmisă la CAS Neamț prin adresa CNAS nr. VP2/ 30.06.2021;
e) 3 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens:
- dl. Ionel Hociung, desemnat ca membru prin Decizia Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România nr. 257/08.08.2019;
- dl. Robu Neculai, desemnat ca membru prin Mandatul de reprezentare nr. 216/ 11. 04. 2022 emis de Blocul Naţional Sindical;
- dl. Radu Dănuţ , desemnat că membru prin Împuternicirea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa nr. 147/19.04.2019;
f) 2 reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ:
- d-na Marcela Putilă, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 7/15.07.2016;
- d-na Florica Trandafira Cernat, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 6/13.06.2016.