ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMȚ

Nr. crt.

 

 

Funcția publică /funcția contractuală

 

Nume

1

DIRECTOR GENERAL- cu delegare

HARPA ELENA NADIA

2

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA ECONOMICĂ

ATOMULESEI MARIEANA

3

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA RELAŢII CONTRACTUALE

ZAMFIR VALERIA - GABRIELA

4

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC ŞEF - cu delegare

OLTEANU MANUELA

 

COMPARTIMENT CONTROL

 

5

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MIHAI NECULAI

6

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

APETREI CARMEN MARIA

  7

 CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

GANCERENCO EDUARD - NICOLAI

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL

 

8

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

NEȚA MIRELA

9

REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MIRONESCU CRISTINA

 

COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

10

CONSILIER GRAD SUPERIOR

STERPU SILVIU - VICTOR

 

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

11

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DOSPINESCU GEORGE - CĂTĂLIN

12

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CIURLEA VIOLETA GENOVEVA

 

COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE ŞI PURTĂTOR DE CUVÂNT

 

13

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ILIŞESCU LĂCRĂMIOARA -ELENA

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

 

 

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

 

14

ŞEF SERVICIU

MIHĂEȘ ANTOANETA

15

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

NĂSOI LĂCRĂMIOARA

16

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

PASCAL MARIA

17

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

BLAGA ANA ANCA

18

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CEAIU SVETLANA - CARMEN

19

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MOCANU ELENA

20

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DRĂGAN MARICICA

21

REFERENT GRAD PROFESIONALSUPERIOR

RUSU RODICA

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, LOGISTICĂ ȘI PATRIMONIU

 

 22

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DOSOFTEI CLAUDIA

 23

SECRETAR - DACTILOGRAF

VULPE ELENA

 

SERVICIUL EVIDENŢĂ ASIGURAŢI, CARDURI ŞI CONCEDII MEDICALE

 

24

ȘEF SERVICIU – exercitare temporară

BRICI CORNELIU

25

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

RUSU CARMEN - ANGELICA

26

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MUNTEANU MARIA

27

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DORNEANU CRISTINA

28

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DIDA RAMONA

29

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

JUVERDEANU MIRELA MIRABELA

 

DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

 

 

 

SERVICIUL DECONTARE SERVICII MEDICALE ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 

30

ŞEF SERVICIU

ANTONICĂ CECILIA

 

COMPARTIMENT EVALUARE - CONTRACTARE

 

31

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

BARNA BRĂILEANU MARIANA

32

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

LUCHIAN PETRONELA

33

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CHIBEA CARMEN

34

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

HOLINDRARIU GABRIELA

 

COMPARTIMENT DECONTARE SERVICII MEDICALE

 

35

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

VIDU AFLOAREI ANIȘOARA

36

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ANDONE OVIDIU - IULIAN

37

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

SAVIN MIHAELA

38

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

TRIFESCU NICOLETA

39

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MITREA MARIA

40

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

FLORESCU MANUELA ALINA

41

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

AANICĂI GETA - CRISTINA

 

 COMPARTIMENT ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ŞI DISP. MEDICALE

 

  42

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

BUCULEI ZICA

43

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

 

COMPARTIMENT ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

 

44

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

IRIMIA MARIA

  45

CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT

VRABIE IONELA

 

MEDIC ŞEF

 

 

SERVICIUL MEDICAL

 

 

COMPARTIMENT PROGRAME DE SĂNĂTATE

 

46

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

SPIRIDON DANIEL

 

COMPARTIMENT COMISII TERAPEUTICE/CLAWBACK

 

 

47

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

SIMIONICĂ CARMEN