Procedurile de achiziții publice sunt efectuate la nivelul CAS Neamț cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și sunt publicate pe SEAP.