În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamente, informăm medicii prescriptori și furnizorii de medicamente aflați în relație contractuală cu CAS Neamț privind comunicatul CNAS nr. DG 4168/ 10. 06. 2024

PDF