Urmare adresei CNAS nr.P3736/23.05.2023 inregistrata la CAS Neamt cu nr.DG 7325/23.05.2023 , va comunicam :

Incepand cu data de 1 iunie 2023, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.489/2023 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate, in cadrul Programului national de PET- CT furnizorii de servicii medicale paraclinice, pot sa realizeze examinarea PET - CT doar in baza confirmarii de inregistrare a formularului specific.

Formularele specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afectiuni oncologice si pentru evaluarea prin examinarea PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate se aproba prin ordin al presedintelui CNAS si se publica pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la adresa www.cnas.ro.