În perioada 05. 12 - 09. 12. 2022 la sediul CAS Neamț se va desfășura procesul de contractare pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru următoarele specialități clinice:

 

- pneumologie, pediatrie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie şi pediatrie, cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie noninvazivă;

- anestezie şi terapie intensivă;

- recuperare medicală.

Se vor încheia contracte cu medicii din specialitățile clinice precizate mai sus, pentru aplicarea dispozițiilor legale cuprinse în Ordinul comun MS/ CNAS nr. 3.335/ 868/ 2022 pentru modificarea anexelor nr. 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D şi 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prin care au fost incluse în pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, dispozitive medicale noi, respectiv adezivi pentru filtre umidificatoare HME, suport de presiune pozitivă continuă CPAP și suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele BPAP.

 

Pentru buna desfășurare a procesului de contractare amintit, în perioada precizată furnizorii interesați vor depune documentele prevăzute în opisul afișat pe site-ul CAS Neamț, www.casnt.ro.

 

 

 

 

 

Opis
Cerere
Anexa 45
Anexa 49