În perioada 13 – 17 iulie 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță organizarea unei sesiuni de contractare pentru următorul domeniu de asistență medicală:
- furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.
 
Sesiunea de contractare se va desfășura cu respectarea dispozițiilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și ale Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018.
 
Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: cons. Mariana Barna, tel. 0233/230612, int. 149 
 

Fișiere atașate

4777 - opis.pdf Anexa 1 - FARMACII CERERE TIP C+G AN 2020.doc Anexa 2 program lucru farmacii.xls Anexa 3 program lucru farmacisti.xls Anexa 4 tabel personal.xls Cerere c+g cost volum 2020.doc